Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Barnskötare

Är du intresserad av att läsa pedagogik, arbeta med barns lärande, växande och socialisering? Då är Barnskötare med specialpedagogisk kompetens något för dig!

Det finns en efterfrågan på utbildad personal inom pedagogiskt arbete, vilket innebär jobbmöjligheter för dig efter avslutad utbildning.

Du kan arbeta som barnskötare och pedagogisk resurs inom förskola grundskola samt anpassad skola.

Utbildningen kan också innebära första steget på din väg till förskollärare genom ett arbetssätt vilande på en vetenskaplig grund. Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt akademiska läsande, tänkande och skrivande. 

Omfattning

900 / 1400 / 1600 poäng

Utbildningens olika steg

Utbildningen kan läsas i tre olika steg, Bas, Fördjupning och Yrkesdiplom samt som kombinationsutbildning. Notera att alla börjar sin utbildning med Bas- och kan sen gå vidare med ytterligare steg. För varje avslutat steg får du ett studieintyg som kan användas exempelvis när du söker jobb.

1. Bas: Att läsa Bas tar 2 terminer för studier på heltid.

2. Fördjupning: Att läsa Bas + Fördjupning tar totalt 3 terminer för studier på heltid.

3. Yrkesdiplom: Att läsa Yrkesdiplom tar totalt 3–4 terminer för studier på heltid.

Kombinationsutbildning
 – För dig som har svenska som andraspråk finns möjligheten till kombinationsutbildning. Det innebär att du parallellt med utbildningen studerar svenska utifrån din språkliga nivå.

Individuella anpassningar
 – Din utbildning kan i viss mån anpassas utifrån dina förutsättningar, exempelvis genom yrkesorienterade kurser och anpassningar i studietakt.

– Pedagogik:
   Hälsopedagogik
   Lärande och utveckling
   Kommunikation
   Pedagogiskt ledarskap
   Skapande verksamhet
   Barns lärande och växande

– Sociologi:
   Människors miljöer
   Etnicitet och kulturmöten,

– Socialt arbete:
   Socialt arbete1

– Specialpedagogik:
   Specialpedagogik 1
   Specialpedagogik

– Pedagogik:
   Pedagogiskt arbete

– Komvuxarbete

– Svenska 1/ Svenska som andra språk 1

– Samhällskunskap 1a1

– Naturkunskap 1a1

Du kommer erbjudas möjlighet att läsa dessa kurser under utbildningens gång.

Studieupplägg

Utbildningen genomförs i klassrum och genom plattformen Teams, samt APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi tror på att vi lär oss bäst tillsammans. 

Utbildningen är präglad av diskussioner, möten och gemensamt lärande i klassrum och på arbetsplatser. Självstudier utgör också en central del av utbildningen. 

Du har kontinuerligt stöd av engagerade lärare. Extra stöd och anpassningar är en självklar del av vår undervisning.

Kurskostnad

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial som du kan behöva.

Förkunskapskrav

Grundskola eller motsvarande kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen vilka bedöms i samband med kompetenskartläggning och intervju. Möjligheter finns att kunna studera svenska i kombination med yrkesutbildningen.

Ansökan och information

Observera! Ansökan är öppen för sen ansökan till och med 14 augusti. Välkommen att ansöka via vår webbansökan!

Tänk på att du även ska bifoga betyg för att din ansökan ska vara komplett.

Sökande från annan kommun

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Leksand eller Rättvik ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som sedan måste bevilja interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan.

Utan interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad och du kan göra din ansökan direkt på CSN:s hemsida med e-legitimation, mobilt BankID eller personlig kod. Läs mer på CSN:s hemsida.

Validering

Du erbjuds tid för samtal med studie- och yrkesvägledare. Dina tidigare yrkes- och studieerfarenheter kartläggs och valideras i samverkan med yrkesläraren.

Plats

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Tunet, Masvägen 15.

Utdrag ur belastnings­registret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du först begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare inför APL-perioden.

OBS! Ändringar i utbildningens upplägg, innehåll och omfattning kan förekomma.

IT-stöd – Microsoft Office och Teams

När du studerar på Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ingår en kostnadsfri licens för Microsoft Office, inklusive Microsoft Teams. Detta programpaket är det vi använder oss av på våra utbildningar.

Här finns information om hur du hämtar Teams till din dator

Behöver du hjälp med installation och inloggning på din dator eller en kortare genomgång av de vanligaste funktionerna så är du välkommen att kontakta [email protected]

Behöver du endast inloggningsuppgifter kan du kontakta Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Kontakta eller besök oss gärna!

Receptionens öppettider:

Måndag-tisdag 12.30-16

Onsdag-torsdag 9-16

Fredag 9-14

Telefon: 0247-806 68

Besöksadress: Fiskgatan 7 i Leksand

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Lisa Näsman-Ohlsson
Kerstin Rens

Nästa kursstart

26 augusti 2024

Kommande kursstarter

26 augusti 2024

Ansökningsperiod

3 juli 2024 - 14 augusti 2024

Studieform

Skolförlagd undervisning