Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Skräddarsydd lärlingsutbildning

Vi erbjuder individuella lärlingsplatser utifrån den yrkesinriktning som du vill ha. Du hittar din egen lärlingsplats och sedan skräddarsyr vi en lärlingsutbildning för dig.
När du har fixat en lärlingsplats kontaktar du lärlingsutbildningens samordnare Liv-Grete Lidberg. Vi kan även hjälpa till att hitta en lärlingsplats om du önskar.

Det här är en lärlingsutbildning

Som lärling lär du dig ett yrke direkt på en arbetsplats. Du läser gymnasiala yrkeskurser på arbetsplatsen och ibland även på en skola. På arbetsplatsen har du en utsedd handledare. Handledaren har yrkeskunskaperna och ska hjälpa dig att nå dina kursmål. Det är Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik som ansvarar för utbildningen och ger lärarstöd samt utfärdar gymnasiebetyg efter avslutad utbildning. Utbildningstiden är individuell och utgår från ditt mål med studierna.

Behörighet för att kunna ansöka

Om du har en fullständig gymnasieutbildning kan du söka direkt efter gymnasiet. Om du inte har en fullständig gymnasieutbildning kan du ansöka från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. För att få en lärlingsplats måste du ha kunskaper motsvarande grundskola. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du behöver däremot själv stå för kostnader för exempelvis kurslitteratur, arbetskläder med mera.

Är du arbetsgivare och behöver hjälp med kompetens­försörjning?

Inom kommunal vuxenutbildning kan vi skräddarsy utbildningsinsatser som matchar ditt behov av rekrytering. Det kan gälla hela utbildningar eller delar av utbildningar. Ditt behov styr. Har du möjlighet att erbjuda lärlingsplats kan utbildningen till stor del förläggas på din arbetsplats. Det är viktigt att ni utser en handledare som följer eleven under utbildningen, Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ansvarar för lärare. Du kan få bidrag för att ta emot en lärling. Läs mer om lärlingsutbildning på Skolverket.se Är du intresserad av att veta mer kontakta Liv-Grete Lidberg.

Innehålls­förteckning