Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) strävar hela tiden efter att hitta en helhetslösning kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår.

Inom VIA-förvaltningen finns Arbetsmarknadsenheten (AME), som arbetar med individer i både Leksand- och Rättviks kommun som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenhetens uppdragsgivare är socialtjänsten, Försäkringskassan, Kommunens KAA samt andra myndigheter.

2023

171st inskrivna

100st

avslutade

25%

till arbete och studier

Vägar mot egen försörjning

För de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning så arbetar vi bland annat med arbetsförmåge -och hälsokartläggning, arbetsmarknadsinfo, studiebesök, omställningsfrågor, arbetsträning och praktik.  

Praktik är ett sätt att snabbt få kontakt med arbetsmarknaden och att få erfarenhet från arbetslivet. Syftet med att praktisera och arbetsträna är att uppnå egen försörjning.

Vi har ett professionellt team som utgörs av arbetsterapeut, hälsopedagog arbetsledare, teamledare samt arbetsmarknadskonsulent som arbetar med detta.

Till dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du genom att erbjuda praktik möta och forma nya talanger, få nya perspektiv på din verksamhet samt visa upp din bransch, kanske träffar du en blivande medarbetare. Det finns många positiva effekter en praktik kan medföra.

Alla olika typer av samarbete är av intresse och arbetsmarknadsenheten är ständigt ute efter nya kontakter, så tveka därför inte att höra av dig om du och din arbetsplats vill och kan bidra på något sätt!

Arbetsmarknadsenheten skapar förutsättningar för att det ska bli bra för alla parter, såväl för arbetsgivaren som individen. Vi ser till att försäkringar och administration finns och fungerar. Samarbete kring praktik, arbetsträning och eventuellt anställningar är viktigt för både Leksand och Rättvik som ett led i att skapa välmående kommuner.

Vi arbetar tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vården samt Nedan Siljans samordningsförbund.

Om din handläggare på Socialtjänsten, Försäkringskassan eller annan myndighet beställer tjänsten hos oss på arbetsmarknadsenheten, kallas du till oss av en arbetsmarknadskonsulent där ni tillsammans upprättar en planering.

Vi finns med som ett stöd när det gäller att hitta och förverkliga det man vill och kan arbeta med, att stärka självförtroendet och att våga ta ansvar på nytt för det egna fortsatta livet. Vi ger ett personligt stöd i vad man ska tänka på när man skriver sitt ansökningsbrev, sin CV och meritförteckning samt studiebesök på skolor och/eller företag. Tillsammans med handläggaren gör vi uppföljning med jämna mellanrum och stämmer av hur det går och vilka eventuellt nya insatser som behövs. Genom goda kontakter med arbetsgivare i både Leksand och Rättvik samt närliggande kommuner hjälper vi till med praktikplatser.

Syftet med feriearbete är att ge ungdomar en första inblick i arbetslivet under ett par veckor, få arbetslivserfarenheter som kan vara värdefulla vid framtida studier och arbeten samt att kommunen får möjlighet att visa upp sig som en potentiell framtida arbetsgivare.  Arbetsplatserna kommer att vara yrkesområden inom så kallade bristyrken samt arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.

RoA är till för dig som är 18–64 år, står långt ifrån arbetsmarknaden och är folkbokförd i Leksands, Gagnefs eller Rättviks kommun. Du kan vända dig till RoA när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att komma närmare egen försörjning.

Verksamheten är ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheterna (AME) i Leksand, Gagnef och Rättvik. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat för att du ska komma närmare arbetsmarknaden.

Hur kommer du till RoA?

Du har en handläggare i någon myndighet som skriver en remiss och anger ett önskemål om att du vill komma till RoA. Remissen går till Arbetsmarknadsenheten där det görs en bedömning tillsammans med teamet i RoA om verksamheten är lämplig för dig just nu.

Vad händer när du kommer till RoA?

Första gången vi ses får du fylla i en blankett om samtycke där du godkänner att vi får ta del av relevanta uppgifter om dig. Självklart gäller vår tystnadsplikt både det som finns i skrift och det som sägs. Sedan gör vi tillsammans en kartläggning av din livssituation för att sedan kunna göra en bra planering för hur arbetet och stödet ska se ut för dig.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta vår projektledare och coach:

 Anna Sjöberg [email protected] 0247-802 14

Vill du kontakta AME?