Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Schema och litteraturlistor

Här hittar du aktuellt schema för allmänna ämnen inom gymnasiet och grundskolan. Du hittar även litteraturlistor här.

Schema våren 2024

Litteraturlistor

Ska du läsa svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå får du låna läromedel på skolan.

Kurs / Titel / Författare / Förlag:

Sve1 och SVA1: Svenska Impulser 1 / Markstedt-Eriksson / Bonnier Utbildning

Sve2 och SVA2: Svenska Impulser 2 / Markstedt – Eriksson / Sanoma Förlag

Sve2 och SVA2: En herrgårdssägen / Lagerlöf, Selma

 

OBSERVERA! SVA1 och SVA2-elever – köp eller låna INTE Svenska Impulsers SVA-böcker!

Ska du läsa matematik på grundläggande nivå får du låna läromedel på skolan.

Kurs / Titel / ISBN / Notering:

Ma1a: Matematik 5000+ 1a röd / 978-91-27-46008-9 / För serviceinriktade
yrken.

Ma1a: Matematik 5000+ 1a gul / 978-91-27-46015-7 / För tekniska yrken.

Ma1b: Matematik 5000+ 1b / 978-91-27-45529-0

Ma1c: Matematik 5000+ 1c / 978-91-27-46056-0

Ma2a: Matematik 5000+ 2a / 978-91-27-46269-4

Ma2b: Matematik 5000+ 2b / 978-91-27-46085-0

Ma2c: Matematik 5000+ 2c / 978-91-27-46057-7

Ma3b: Matematik 5000+ 3b / 978-91-27-46377-6

Ma3c: Matematik 5000+ 3c / 978-91-27-45528-3

Ma4: Matematik 5000+ 4 / 978-91-27-45577-1

Kurs / Titel / Författare År Förlag / ISBN-nummer:

Lärande och utveckling: Pedagogikboken / Louise Sjöstrand 2020 Natur och
kultur / 978-91-27-45571-9

Människors miljöer: Pedagogikboken / Louise Sjöstrand 2020 Natur och
kultur / 978-91-27-45571-9

Kommunikation: Pedagogikboken / Louise Sjöstrand 2020 Natur och
kultur / 978-91-27-45571-9

Pedagogiskt ledarskap: Pedagogikboken / Louise Sjöstrand 2020 Natur och
kultur / 978-91-27-45571-9

Pedagogikkurser: Barnskötaren / Nygren-Krantz 2020 Gothia
fortbildning / 978-91-7741-167-3

Pedagogikkurser: Barnskötaren / Nygren-Krantz 2020 Gothia fortbildning
/ 978-91-7741-167-3

Etnicitet och kulturmöten: Etnicitet och kulturmöten / Phillips 2020 Gleerups
förlag / 978-91-511-0200-9

Skapande verksamhet: Skapande verksamhet / Phillips 2014 Gleerups
förlag / 978-91-40-67836-2

Specialpedagogik: Tydliggörande pedagogik / Edfledt m fl 2019 Natur och
kultur / 978-91-27-82448-5

Titel / Författare / Förlag:

Utkik 7–9, Samhällskunskap grundbok. 2: a upplagan / Christina Friborg, Anna Holmlin-Nilsson, Henrik Isaksson, Monika Linder / Gleerups.

Titel / Författare / Förlag / ISBN:

Samhällskunskap 1a1:

Kompass till samhällskunskap 50. 2:a upplagan / Gunilla Nolervik och Maria Eliasson / Gleerups / 978-91-4069424-9

Samhällskunskap 1a2 och 1b:

Kompass till samhällskunskap100. 2: a upplagan / Gunilla Nolervik och Maria Eliasson / Gleerups / 978-91-5110154-5

Samhällskunskap 2 och 3:

Arena 123 – Samhällskunskap för gymnasiet. 2021 / 3:e upplagan. Lars-Olof Karlsson / Gleerups / ISBN 978-91-511-0554-3