Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Betyg, intyg, validering och prövning

Här hittar du information om hur du får ut betyg och intyg, hur du validerar och hur en prövning går till.

Betyg och intyg

Vi hjälper dig med studieintyg för enstaka kurser och betyg när du har fullföljt alla kurser i din studieplan. Vi vet också vad som krävs för att få ett slutbetyg, höjt betyg och hur utländska betyg bedöms.

Betyg

När du har fullföljt alla kurser i din studieplan kan du begära ut ditt betyg.
Ansök om betygsdokument via e-tjänsten nedan. Vi har en handläggningstid på upp till två veckor så hör av dig i god tid.

Studieintyg

Ett studieintyg kan du till exempel behöva i din kontakt med A-kassan, Studentkort, din arbetsgivare eller dina barns förskola. Ett studieintyg intygar att du går eller har gått en viss kurs, men det gäller inte som betyg.
Ansök om studieintyg via e-tjänsten nedan. Vi har en handläggningstid på upp till två veckor så hör av dig i god tid.

Slutbetyg

Har du ett samlat betygsdokument från gymnasium/vuxenutbildning kan du använda det till att göra ett slutbetyg. Du kommer då att komplettera med de nya kurserna och den nya betygsskalan A-F.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta 2 350 poäng, varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1 750 poäng av fritt valda kurser.

Vill du ha ut ditt slutbetyg kontaktar du oss via mejl: [email protected]

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Slutbetyg får utfärdas till 1 juli 2025.

Vill du ha ut ditt examensbevis kontaktar du oss vi mejl: [email protected]

Förlängd tid att utfärda slutbetyg

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux till den 1 juli 2025.

Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Efter 1 juli 2025 ersätts slutbetyg med gymnasieexamen.

Utländska gymnasiebetygs giltighet i Sverige

Du är behörig till högskolestudier i Sverige om du är det i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan du läsa mer om hur utländska utbildningar bedöms.

Höja betyg

För att höja betyg i kurser där du har minst betyget G eller E hänvisas du i de flesta fall till att göra en prövning. För prövning där du vill höja ditt betyg betalar du 500 kronor per kurs.

Ansökan till högre studier

Vi rapporterar dina betyg till UHR, Universitets- och högskolerådet. Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till dina betyg efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se. Det är alltså endast när du gör en anmälan som dina betyg hämtas från betygsdatabasen till antagningssystemet.

Detta betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av dina nyutfärdade betyg om du söker högskoleutbildningar.

Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen.

Validering

Vid en validering bedöms kunskaper som tidigare inte har dokumenterats. En validering kan leda fram till ett intyg eller ett betyg på din kunskap. Vår personal kan berätta mer om hur det går till.

Validering används för att dokumentera kunskaper och kompetenser som inte finns dokumenterade tidigare, till exempel intyg, betyg eller certifikat. Oavsett din tidigare bakgrund har du skaffat dig viss kunskap och kompetens på annat sätt, exempelvis genom arbete som inte finns dokumenterad och då kan validering vara något för dig.

En validering kan leda fram till ett intyg på din kunskap inom ett eller flera områden eller ett betyg. För att kunna få betyg i kurser måste du göra prövning för att få betyget.

Kontakta oss för mer information

För mer information om validering är du välkommen att kontakta Vuxenutbildningen i Leksand Rättvik.

Validering av utländska betyg

Om du har med dig betyg från gymnasiet eller högskolan från ett annat land kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få information om hur du ska få dem översatta och komma vidare.

Prövning

En prövning innebär att dina kunskaper i en kurs bedöms utan att du är inskriven på kursen. Du studerar på egen hand och utför sen ett eller flera prov som bedöms av lärare för betyg.

Vem kan göra en prövning?

Ej godkänt betyg

De allra flesta som väljer att göra en prövning har läst kursen tidigare och fått betyget F, vilket innebär att du inte har blivit godkänd på kursen. Du har då rätt att göra en prövning i kursen för att försöka få ett godkänt betyg. En så kallad F-prövning är kostnadsfri vid första tillfället.

Vill försöka höja betyget

Om du har läst kursen tidigare med godkänt betyg har du möjlighet att göra en prövning för att försöka höja ditt betyg och meritvärde. Kostnaden för en sådan prövning är 500 kronor per prövningskurs. Detta gäller även om du inte lyckas höja ditt betyg vid prövningstillfället.

Saknar betyg men har kunskaper som uppfyller alla kunskapskrav

Har du goda kunskaper i ett ämne/kurs kan du göra en prövning direkt. En sådan prövning kostar 500 kronor per prövningskurs.

Hur går det till?

Prövning i engelska, matematik, samhällskunskap och svenska/svenska som andra språk genomförs i egen regi vid vuxenutbildningen Leksand-Rättvik med våra lärare. Läraren planerar prövningsupplägget med aktuell prövningstagare. I prövningen ingår flera delar, både muntliga och skriftliga delprov.

Prövning i övriga kurser ansöks via oss och görs via NTI-skolan. Om NTI-skolan inte kan erbjuda en viss kurs tipsar vi dig om att söka den i annan kommun där aktuell kurs erbjuds. Prövning genomförs under cirka tre veckor och görs helt eller till största del digitalt med lärare vid NTI-skolan. Avslutande salstentamen kan förekomma.F-prövning. Om du läst en kurs på plats hos oss och fått F, görs prövning efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Om du läst en kurs via NTI-skolan och fått F bokas prövning via mejl till prövningsansvarig på [email protected] som då anmäler F-prövning till NTI-skolan. Detta måste göras senast tre månader efter avslutad kurs för att prövningen skall vara kostnadsfri.

Prövningsperiod

Prövning erbjuds vecka 7 och vecka 17 under våren 2024.
OBS! Ansökan stänger två veckor före aktuell prövningsvecka.

Du som väljer att göra en prövning ansvarar själv för att förbereda dig.
I en prövning mäts och bedöms dina kunskaper på hela kursens innehåll. Du ska således kunna visa kunskaper för betygskriterier motsvarande betyget minst E inom samtliga områden för kursens centrala innehåll enligt Skolverkets hemsida.

När du väljer att göra en prövning ska du känna dig säker på att du behärskar kursens centrala innehåll. Kanske kan man jämföra det med att köra upp för ett körkort – man ska kunna samtliga trafikregler och trafikmärken (och också kunna köra). Ingen särskild hjälp eller studiehandledning ges inför en prövning.

Känner du dig inte trygg i att du behärskar kursen och att du kan vad som krävs för att klara minst nivå E kan det vara klokt att välja ett senare datum för prövningen.

Ansökan om prövning

Ansökan om prövning gör du via vår webbansökan.

Kom ihåg att uppge önskad kurs under rubriken ”övrigt” när du fyller i din ansökan. Skicka med ditt betyg från tidigare gymnasie- eller grundskoleutbildning beroende på vilken nivå du ansöker om prövning för. Saknar du betyg anger du det i din ansökan.

Vi behandlar ansökningarna löpande och handläggningstiden är cirka 2 veckor.

När du beviljats prövning meddelas du via mejl. Samtidigt får du instruktioner om hur du betalar din prövning. När betalning skett registrerar vi att du tackar JA och prövningen kan påbörjas aktuell startvecka. Prövningsavgift återbetalas ej.

Skriftliga prov och salstentamen görs vid Vuxenutbildningen, Fiskgatan 7 i Leksand.

Innehålls­förteckning