Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Ett modernt sätt att utveckla människor

VIA är en gemensam förvaltning mellan Rättviks och Leksands kommuner, med fokus på Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Om VIA

Gemensam nämnd och förvaltning inom vuxen­utbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten i Leksand och Rättvik

VIA-förvaltningen bildades den 1 juli 2022 och ligger under den kommungemensamma VIA-nämnden i Rättvik och Leksands kommun. Huvuduppdraget är att jobba med kompetensförsörjningen inom både den privata som kommunala sektorn.

Inom VIA-förvaltningen verkar man inom kommunernas ansvarsområden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Huvudsyftet med samverkan i den gemensamma förvaltningen är att bidra till kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning samt främja förutsättningarna för verksamheten gentemot andra aktörer i syfte att stärka invånarnas förutsättningar att studera och komma i arbete.

Kärnvärden i VIA förvaltningen

 – Flexibla – Skapa individuella lösningar för alla våra elever och deltagare som behöver det

 – Enkla att samarbeta med – Lösningsfokuserade och prestigelösa i samverkan med andra intressenter

 – Engagerade – Tro på våra elever och deltagare och se till att stötta och pusha dem

Nämnden fattar beslut och bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Leksand och Rättviks kommun.

Leksands kommun är värdkommun och VIA-nämnden ingår i Leksands kommuns nämndorganisation. Utöver vad som följer av lag, gemensamma nämndens reglemente ska VIA-nämnden följa värdkommunens styrsystem, riktlinjer och övriga styrdokument enligt den gemensamma överenskommelsen.

Antalet ledamöter är jämnt fördelade mellan kommunerna  och ordförandeskapet är baserat på mandatperiod med skifte vart 4:e år.

Hittar du inte det du söker?

kontakta oss gärna