Ett samarbete mellan

Leksand och Rättviks kommun

Search

Meny

Hem

Yrkesutbildning i annan kommun

Önskar du studera en yrkesutbildning som inte finns hos Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik? Det finns möjlighet att ansöka i en annan kommun.

Om du vill söka en utbildning i annan kommun gör du så här:

1. Ansök på ansökningsformulär eller via webbansökan hos den kommun som anordnar utbildningen. Bifoga även betyg/intyg/dokument som styrker att du har rätt förkunskaper för utbildningen.

2. När du skickat in din ansökan får du en kopia på den i din mejl. Den ska du skicka till [email protected]
Observera! Du måste även bifoga exakt samma betyg/intyg/dokument som du bifogade i din ansökan.

Vill du hellre skriva ut din ansökan och skicka in den och bilagorna via post så går det också bra. Då skickar du den till: Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, Fiskgatan 7, 793 31 Leksand.

Du kan även lämna in din ansökan i Vuxenutbildningens reception, på Fiskgatan 7 i Leksand.

Hur går processen till?

När vi fått in en kopia på din ansökan samt aktuella dokument, tas ett beslut om Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE) eller ej. Du får därefter besked om din ansökan blivit beviljad eller avslagen.

Om din ansökan blivit beviljad så innebär det att Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik står för kostnaderna. Det är utbildningsanordnaren i aktuell kommun som avgör om du blir antagen eller inte.

Ansök i god tid!

Tänk på att vi behöver tid för att handlägga din ansökan. Därför måste du ansöka i god tid för att vi ska hinna meddela aktuell kommun innan ansökningstiden stänger.

Innehålls­förteckning